Picture
Метаболитният синдром вероятно повишава риска за развитие на рак на млечната жлеза при жени след менопауза, твърдят учени.

Наскоро бяха публикувани резултати от проучване сред жени в менопауза (на възраст между 50 и 79 г.), които са били наблюдавани за срок от 8 г.

Периодично са били изследвани показатели като кръвна захар, HDL (т.нар. «добър» холестерол), триглицериди, обиколка на талията, артериално кръвно налягане и др.

Резултатите показват средна корелация с наличието на метаболитния синдром - от 4888 жени с метаболитен синдром, но без изявен захарен диабет, 165 развиват карцином на млечната жлеза.

Учените установяват, че за период от 3 до 5 г. жените с метаболитен синдром развиват карцином на млечната жлеза приблизително два пъти по-често.

Повишените нива на кръвната захар и триглицеридите увеличават риска за развитие на карцином на млечната жлеза с 1,7 пъти.


Picture
Метаболитният синдром се характеризира с повишени нива на инсулин в кръвта и е свързан с нездравословен хранителен режим и липса на достатъчна физическа активност.

Това повишава риска от развитие на захарен диабет и развитие на сърдечно-съдови болести, а както соча и последните резултати - повишава риска за рак на млечната жлеза при жени след настъпила менопауза.

По материали на ScienceDaily


Comments are closed.